Autor: Naufragos_Do_Paradiso

  • Náufragos Do Paradiso

    A(Asociación(Cultural(Náufragos(do(Paradiso(nace(no(ano(2011(en(Monforte(de( Lemos( (Lugo).(Froito(dun(soño(de(verán, co(esforzo(e(participación(plasmouse(nunha( realidade( tanxible( pola( que( seguimos( apostando:( dinamizar( culturalmente( a( nosa( comarca(enfocados(especialmente,(aínda(que(non(exclusivamente,(ao(sector(máis(xove( da(mesma.( A(mocidade(de(Monforte(de(Lemos(pretende,(a(través(desta(asociación,(sacar(o( gran( partido( que( as( Terras( de( Lemos( teñen.( Desde( nenos( coñecemos( o( enorme( potencial( cultural( que( ten( este( val,( e( tamén( nos( decatamos( da( enorme( ilusión( e( intención( que( é( necesario( poñer,( entre( todos( os( monfortinos,( para conseguir( […]